گزارش تصویری راهپیمایی ۲۲ بهمن بخش دوم

گزارش تصویری ایستگاه صلواتی بیسجیان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در راهپیمایی 22 بهمن بخش دوم


01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

23

24

25

26

27

 

photo5764901209059208332 (1)

نظر خود را بیان کنید