گزارش تصویری راهپیمایی ۲۲ بهمن

گزارش تصویری ایستگاه صلواتی بیسجیان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در راهپیمایی 22 بهمن


DSC02610

DSC02612

DSC02613

DSC02614

DSC02616

DSC02620

DSC02622

DSC02623

DSC02627

DSC02630

DSC02631

DSC02632

DSC02633

DSC02637

DSC02638

DSC02641

DSC02649

DSC02652

DSC02654

DSC02655

DSC02660

DSC02662

DSC02666

 

نظر خود را بیان کنید