تقدیر از بسیجیان نمونه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

در مراسمی از بسیجیان نمونه شرکت تقدیر بعمل آمد.


435503701_281746

435805025_323230

438311889_170679

435827561_326016

438312819_172435

438313363_172445

438316674_171994 - Copy

438820770_116253

438918437_117073

445208647_1971445220666_2063

نظر خود را بیان کنید