مراسم صبحگاه مشترک در وزارت نفت

گزارش تصویری مراسم صبحگاه مشترک در وزارت نفت


DSC02415

DSC02417

DSC02421

DSC02422

DSC02424

DSC02425

DSC02428

DSC02429

DSC02430

DSC02433

DSC02434

DSC02438

DSC02439

DSC02441

DSC02462

DSC02465

DSC02467

 

DSC02469

DSC02472

نظر خود را بیان کنید