همایش تخصصی نقش بسیج در پدافند غیرعامل صنعت نفت

گزارش تصویری مراسم همایش تخصصی نقش بسیج در پدافند غیرعامل صنعت نفت


02

116

112

19

18

17

16

15

11

07

 

نظر خود را بیان کنید