برگزاری جلسه مربیان و سرحلقه های سازمان بسیج اداران استان لرستان

جلسه مربیان و سرحلقه های سازمان بسیج اداران استان لرستان با حضور مدیر محترم منطقه و فرمانده پایگاه بسیج ولایت در تاریخ 96/8/11 برگزار گردید


2

3

4

 

نظر خود را بیان کنید