مانور بیوتروریسم در مرکز انتقال نفت شهید بهشتی منطقه اصفهان

مانور بيوتروريسم براي نخستين بار در سطح پالايش و پخش در مركز انتقال نفت شهيد بهشتي منطقه اصفهان برگزار گرديد .


photo5805654998384749265

photo5805654998384749271

photo5805654998384749272

photo5805654998384749273

photo5805654998384749283

نظر خود را بیان کنید