مراسم عزاداری حسینی حوزه های تابعه صنعت نفت در مقبره الشهدای وزارت نفت

مراسم عزاداري حسيني حوزه هاي تابعه صنعت نفت در مقبره الشهداي وزارت نفت با حضور بسيجيان و فرمانده هان حوزه ها برگزار گرديد .


 

DSC02401 - Copy

DSC02329

DSC02331

DSC02337

DSC02341

DSC02342

DSC02362

DSC02360

DSC02356

DSC02354

DSC02351

DSC02349

DSC02346

DSC02345

DSC02399 - Copy

DSC02392 - Copy

DSC02367

DSC02389 - Copy

DSC02366

DSC02365

DSC02411

DSC02410

DSC02408

DSC02407 - Copy

DSC02405 - Copy

DSC02404 - Copy

DSC02403 - Copy

نظر خود را بیان کنید