گزارش تصویری مراسم صبحگاه مشترک در منطقه تهران

مراسم صبحگاه مشترك با حضور پايگاه هاي حوزه و پالايشگاه تهران و حضور دكتر فلاح و تني چند از فرماندهان سپاه پاسداران و بسيج مستضعفان در منطقه تهران برگزار گرديد


DSC02255

DSC02256

DSC02257

DSC02260

DSC02261

DSC02262

DSC02265

DSC02271

DSC02278

DSC02283

DSC02284

DSC02285

DSC02287

DSC02289

DSC02293

DSC02297

DSC02299

DSC02301

DSC02323

DSC022581.DSC022841.

نظر خود را بیان کنید