گزارش تصویری نمایشگاه یاد یاران به مناسبت هفته دفاع مقدس

نمايشگاه ياد ياران به مناسبت هفته دفاع مقدس در پارك لاله با حضور بسيج كليه ادارات و با حضور دكترفلاح رئيس بسيج مركز وزارت نفت و سردار عاشوري برپا شد.


۲۰۱۷۰۹۲۱_۱۸۵۳۵۵

۲۰۱۷۰۹۲۱_۱۸۵۴۴۳

۲۰۱۷۰۹۲۱_۱۸۵۶۳۲

۲۰۱۷۰۹۲۱_۱۸۵۶۵۰

۲۰۱۷۰۹۲۱_۱۹۰۰۴۶

۲۰۱۷۰۹۲۱_۱۹۰۱۰۵

۲۰۱۷۰۹۲۱_۱۹۰۱۴۳

۲۰۱۷۰۹۲۱_۱۹۰۱۵۱

۲۰۱۷۰۹۲۱_۱۹۰۲۳۲

۲۰۱۷۰۹۲۱_۱۹۰۵۵۸

۲۰۱۷۰۹۲۱_۱۹۰۶۱۲

۲۰۱۷۰۹۲۱_۱۹۱۴۲۵

۲۰۱۷۰۹۲۱_۱۹۱۴۳۹

۲۰۱۷۰۹۲۱_۱۹۵۷۰۲

۲۰۱۷۰۹۲۱_۲۰۰۱۱۵

نظر خود را بیان کنید