حکم آقای حیدری فرمانده حوزه مقاومت بسیج خطوط لوله به عنوان مسئول ستاد اربعین وزارت نفت

آقاي حيدري فرمانده حوزه مقاومت بسيج خطوط لوله به عنوان مسئول ستاد اربعين وزارت نفت و مسئول ستاد اربعين شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منصوب گرديد .


حکم آقای حیدری به عنوان مسئول ستاد اربعین وزارت نفت و مسئول ستاد اربعین شرکت خطوط لوله مخابرات نفت ایران

 

حکم آقای حیدری 001

نظر خود را بیان کنید