برگزاری اولین جلسه معاونت های روابط عموی های بسیج سازمان ادارت

با فرا رسيدن سال 1396 اولين جلسه معاونت هاي روابط عمومي هاي بسيبج سازمانها و وزارتخانه هاي كشور با دعوت از سازمان بسيج ادارات و با ميزباني وزارت نيرو و در همان وزارتخانه با حضور معاونتهاي روابط عموميهاي بسيج وزارتخانه هاي ورزش، دادگستري،قوه قضائيه،رياست جمهوري، توانير،اداره ورزش ،بانك كشاورزي ،راه آهن، وزارت كشور و...... و حضور آقاي طالب زاده در مورخ 29/1/96 برگزارگرديد.


به گزارش خبرنگار وصل نیوز ، با فرا رسیدن سال ۱۳۹۶ اولین جلسه معاونت های روابط عمومی های بسیبج  سازمانها و  وزارتخانه های کشور با دعوت از سازمان بسیج ادارات و با میزبانی وزارت نیرو  و در همان وزارتخانه با حضور معاونتهای روابط عمومیهای بسیج  وزارتخانه های ورزش، دادگستری،قوه قضائیه،ریاست جمهوری، توانیر،اداره ورزش ،بانک کشاورزی ،راه آهن، وزارت کشور و…… و حضور آقای طالب زاده در مورخ ۲۹/۱/۹۶ برگزارگردید.

در این جلسه که بمنظور هرچه بهتر هماهنگ شدن خبرها و انعکاس آنها به سازمان بسیج ادارت انجام شد جناب آقای طارمی رئیس محترم روابط عمومی وزارت نیرو ضمن خیر مقدم به میهمانان مطالبی را درخصوص اهم این معاونت بیان فرمود و و در ادامه جناب آقای مهندس اصلان دریغ بعنوان دبیر جلسه پس از تقدیر و تشکر از وزارت نفت در خصوص پیشرو بودن فعالیتهای خبری و تصویری و سایتهای مربوطه خصوصا شرکت خطوط لوله و مخابرات آرزوی توفیق روز افزونتری راابراز فرمودند.

۲۰۱۷۰۴۱۸_۰۹۳۸۵۷

۲۰۱۷۰۴۱۸_۰۹۳۹۲۸

۲۰۱۷۰۴۱۸_۱۰۰۸۱۷

۲۰۱۷۰۴۱۸_۱۰۰۸۴۱

نظر خود را بیان کنید