فیلمی که لوموند، از فرار گروگانهای سالن بتکلان منتشر کرده است

لحظه ترس و فرار گروگانها را از سالن بتکلان پاریس مشاهده خواهید کرد.


دانلود

/ باشگاه خبرنگاران

نظر خود را بیان کنید