گزارش برنامه های رحلت وکاروان زیارتی پایگاه شهید تندگویان منطقه مرکزی

امام فرمود ، ما بايد جاي پايي براي ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) باز كنيم و در صور ظهور حضرتش دميد و بامجاهدتهاي فراوان ، آرزوها و خط محرومان جهان را زنده نمود و سكان را به دست مردي بزرگ از تبار غيرت و حكمت داد و رفت ...


سالها می گذرد حادثه می آید     انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

 امام آمد ، امام با کوله باری از مسئولیتهای سنگین تاریخی آمد…

امام فرمود ، ما باید جای پایی برای ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) باز کنیم و در صور ظهور حضرتش دمید و بامجاهدتهای فراوان ، آرزوها و  خط محرومان جهان را زنده نمود و سکان را به دست مردی بزرگ از تبار غیرت و حکمت داد و رفت …

 امروز امام خامنه ی خلف صالح ایشان و ناخدای بزرگ کشتی مستضعفان عالم ، در سالگردرحلت آن بزرگ مرد تاریخ ، از دسیسه های فراوان عده ای جهت تحریف خط فکری امام راحل برایمان رهنمود می کنند .

   باشد که با بصیرت و حرکت در خط رهبری بزرگ انقلاب

   ، به دسیسه های ایشان رنگ بی رنگی زنیم و باقدرت

  هرچه تمام ، گوش به فرمان ناخدای انقلاب بسوی ساحل

  امن تمدن نوین اسلامی حرکت نماییم. انشاالله

پذیرایی از کاروانهای سایر مناطق:

یکی از برنامه های هرساله پایگاه منطقه مرکزی پذیرایی در مرکز منطقه و اسکان زائران مرقد حضرت امام خمینی (ره) در سطح شهر اراک در روزهای ۱۳ خرداد تا ۱۵ خرداد میباشد.

پشتیبانی از کاروان زائران حضرت امام خمینی(ره)

با توجه به اینکه هر ساله یک اتوبوس از منطقه مرکزی بقصد زیارت حضرت امام خمینی و گوش سپردن به رهنمودهای امام خامنه ای به تهران اعزام میشود کلیه وسایل پذیرایی (شامل صبحانه ، میان وعده ، شربت و چای و ناهار ) توسط پشتیبانی تهیه و همراه کاروان اعزام میگردد.

 New Picture (1) New Picture

تزیین اتوبوس :

از برنامه های تبلیغی هدفمند اردو آراستن فضای اتوبوس با تصاویری از امام خمینی و امام خامنه ای وتصاویر ویژه این ایام میباشد که با مشارکت خود همکاران وبسیجیان گرامی صورت میگیرد.

برگزاری مسابقه کتبی :

 یک دوره مسابقه کتبی مرتبط با ایام رحلت امام و ایام ۱۵ خرداد برگزار شد که همکاران میبایست تا ۲۰/۳/۹۴ پاسخنامه ها را به پایگاه تحویل نمایند.

توزیع بروشور و محصولات فرهنگی :

 یک سری بروشور ویژه رحلت امام خمینی با عنوان شهدای شاخص تهیه و در اختیار همکاران قرار داده شد.

نظر خود را بیان کنید