آرشیو بین الملل

» یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۲

رژیم صهیونیستی اراضی لبنان را با خمپاره هدف قرارداد

wwww

رژیم صهیونیستی با 15 خمپاره شهرهای “الماریه” و “راشیا الفخار” در جنوب شرقی لبنان را هدف قرار داد.