آرشیو استانها

» دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۲
استان ها /

آموزش حلقه های صالحین / لرستان

ggggg

جلسات آموزشی حلقه های صالحین با محوریت حماسه ی 9 دی به همت پایگاه مقاومت بسیج ولایت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان برگزار گردید.