آرشیو معاونت ها

» دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲

برگزاری دوره آموزشی حلقه های صالحین

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

در راستای افزایش سطح علمی بصیرتی بسیجیان حوزه مقاومت بسیج شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران دوره آموزشی حلقه های صالحین با محوریت مباحث علمی و کتب شهید مطهری برگزار می گردد.