آرشیو شهدای خطوط لوله

» سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲

(( مقام معظم رهبری ))

????? ???? ?? ?????? ?? ?????? ????? ???? ????(?)

اقتصاد مقاومتی برعکس شبهات، به رفاه و بهبود زندگی عموم مردم بویژه طبقات ضعیف جامعه منجر خواهد شد.

» دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲

(( مقام معظم رهبری ))

bdgsfs

وحدت مهمترین مساله ی امروز دنیای اسلام و مقابله با هر عامل ضد وحدت تکلیف بزرگ شیعه و سنی است.